woocommerce | ecommrce | cms | erp | integreacje

Nowa strona internetowa Izby Gospodarki Elektronicznej

Zaprojektowanie i wykonanie nowoczesnej strony internetowej dla Izby Gospodarki Elektronicznej, mającej na celu wsparcie i promocję polskiego sektora e-commerce poprzez nowoczesne, funkcjonalne rozwiązania webowe.

potrzeby biznesowe

Nowa strona internetowa eIzby

Izba Gospodarki Elektronicznej wymagała strony internetowej, która nie tylko skutecznie prezentuje misję i działalność organizacji, ale również ułatwia członkom i zainteresowanym stroną efektywną komunikację i dostęp do zasobów. Strona miała także oferować bieżące informacje branżowe, dostęp do badań i raportów oraz integrację z systemami zarządzania członkostwem.

Główny cel projektu

Celem projektu było stworzenie platformy internetowej, która ułatwia interakcję między członkami Izby oraz innymi użytkownikami zainteresowanymi sektorem e-commerce, wspiera networking oraz dostarcza wartościowe treści i narzędzia wspierające rozwój e-gospodarki w Polsce.
Wyzwania

Nowoczesna strona internetowa WordPress

Głównymi wyzwaniami była integracja z istniejącymi systemami danych eIzby, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych, a także stworzenie intuicyjnego interfejsu, który spełnia różnorodne potrzeby użytkowników, od dostawców usług po przedsiębiorców.

Opis projektu

Projektowanie strony internetowej dla Izby Gospodarki Elektronicznej rozpoczęliśmy od głębokiej analizy potrzeb użytkowników oraz celów strategicznych organizacji. Przeprowadziliśmy warsztaty z zespołem klienta, aby zrozumieć specyfikę ich działania i precyzyjnie zdefiniować funkcjonalności, które platforma powinna oferować. Zidentyfikowane kluczowe funkcje to między innymi moduł aktualności, kalendarz wydarzeń branżowych, sekcja badań i raportów, oraz bogata funkcjonalność profilów członkowskich.

Design strony został zaprojektowany tak, aby odzwierciedlał dynamikę i innowacyjność sektora e-commerce. Stworzyliśmy nowoczesny i estetyczny interfejs, który jednocześnie jest bardzo funkcjonalny. Duży nacisk położyliśmy na użytkowość (UX), co przejawia się w intuicyjnej nawigacji oraz szybkości działania strony, co jest niezwykle ważne w kontekście różnorodnych grup użytkowników, od młodych przedsiębiorców po doświadczonych liderów branży.

Dodatkowo, realizując potrzebę ciągłego dostępu do aktualnych danych i informacji, zintegrowaliśmy na stronie systemy zarządzania treścią, które pozwalają na bieżące aktualizacje i publikacje treści przez zespół Izby bez konieczności zaangażowania deweloperów. Platforma została wyposażona w zaawansowane narzędzia analityczne, które umożliwiają monitoring zachowań użytkowników i dostosowanie strategii komunikacji w zależności od uzyskanych danych.

Oprócz tego, zaimplementowaliśmy na stronie sekcję 'Dla Członków’, która oferuje zaawansowane narzędzia do sieciowania, wymiany wiedzy oraz dostępu do ekskluzywnych materiałów. Umożliwia to członkom Izby nie tylko dostęp do zasobów, ale także interakcję z innymi użytkownikami i udział w tworzeniu wartości dodanej. Dzięki integracji z modułami webinarowymi i video, Izba może prowadzić szkolenia i prezentacje online, co jeszcze bardziej podnosi wartość oferowaną swoim członkom i przyczynia się do wzmacniania lidera myśli w polskim e-commerce.

rozwiązanie

Wdrożenie CMS WordPress i użyteczna nawigacja

Odpowiedzią na potrzeby Izby była kompleksowo zaprojektowana, responsywna strona internetowa z bogatym zestawem modułów, zapewniająca użytkownikom intuicyjne nawigowanie, dostęp do aktualnych danych rynkowych oraz możliwość interakcji z innymi członkami branży. Strona umożliwia również prowadzenie webinarów i publikowanie badań, co jest kluczowe dla misji edukacyjnej Izby.

Wykorzystane technologie

CSS
JavaScript
PHP
WordPress
React

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiajmy

Potrzebujesz więcej informacji? Umów się na krótkie spotkanie z naszym specjalistą. Podczas bezpłatnej konsultacji szczegółowo omówicie założenia projektu i wspólnie dobierzecie najlepsze rozwiązania.